NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

Annonsera i Nordisk Järnbane Tidskrift

– tidningen som når beslutsfattare i hela den nordiska järnvägsbranschen

Med en annons i Nordisk Järnbanetidskrift når du läsare som är verksamma på ledande poster hos järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, konsulter, entreprenörer, leverantörer, branschorgan, myndigheter och andra aktörer inom hela den nordiska järnvägssektorn.

 

Därför är en annons i Nordisk Järnbanetidskrift det självklara

valet för dig som vill synas och nå viktiga beslutsfattare.

– the periodical that reaches decisionmakers

in the intire Nordic railway industry

Advertise in Nordic Railway Journal

With an advertisement in the Nordic Railway Journal you will reach readers that hold leading positions at railway companies, infrastructure administrators, consultants, contractors, suppliers, trade institutions, authorities and other participants within the entire Nordic railway sector.

 

An advertisement in the Nordic Railway Journal is therefore a natural choice for those of you who want to be seen and who want to reach important decisionmakers

 
X

Password:

Wrong password.