NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, er et netværk af enkeltpersoner og organisationer med professionel tilknytning til jernbanesektoren i norden. Formålet er at udvikle de faglige kompetencer og kundskaber og fremme et aktivt netværk indenfor de nordiske lande. NJS afholder "gå hjem møder" om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbanetidsskrift.

Dansk afdeling

Seminar om indenlandsk jernbanegods i Danmark

Vore partnere:

2. oktober 2013 - Program og præsentationer

 

13.15 – 13.45 Det store overblik: Udviklingen i omfanget af gods på jernbane

Chefkonsulent Niels Selsmark, Trafikstyrelsen

 

13.45 – 14.20 Det der tales om i krogene: Hvorfor er den indenlandske godstrafik på jernbane stort set forsvundet?

Chefkonsulent Ole Kien, Rambøll

 

14.35 – 15.05 Point of view from a great international freight Undertaker

Adm. direktør Gottfried Eymer, DB Schenker

 

15.05 – 15.25 Hvad der rent faktisk foregår og gøres for jernbanegodstrafikken i Danmark.

Lasse Toylsbjerg-Petersen, Bombardier

 

15.25 – 15.55 Mere gods på skinnerne gennem bedre udnyttelse af infrastrukturen

Kapacitetsplanlægger Hans Ege, Banedanmark

 

16.15 – 17.00 Case Sverige: Udvikling af godstransport fra Göteborg Havn

Senior Manager Business Development Stig-Göran Thorén, Göteborg Havn

 

17.00 – 17.30 Modulvogntog versus gods på jernbane – venner eller fjender?

 

Chefkonsulent Rune Noach, Dansk Industri

 

 

 

 

 
X

Password:

Wrong password.