Allmänna mötet 2006

FOTO: Ingemar Lundin

Anmälan

Program (oppdatert)

Dagordning AM

Kontakter

Inbjudan i NJT

 

 

Forum för Nordisk Järnvägssamarbete, NJS, inbjuder härmed samtliga medlemmar till det Allmänna mötet den 16 juni 2006Elmia i Jönköping. I anslutning till Allmänna mötet anordnas studiebesök, seminarium och bankett.

 

Allmänna mötet (AM) är NJSs generalförsamling och högsta beslutande organ. Det hålls vart fjärde år och som regel växelvis i de fyra länderna.

 

Anmälan till Allmänna mötet 2006 görs på anmälningsblankett i NJT nr 2 2006, alternativt med e-post till Per Olof Lingwall, se nederst på denna sidan.

 

Sista dag för anmälan är den 15 maj.

 

Kostnaden för att delta i hela evenemanget är 900 kr. För att delta i enbart Allmänna mötet och banketten är kostnaden 750 kr. Vill du endast vara med på Allmänna mötets förhandlingar är detta kostnadsfritt.

 

Hotellrum är förhandsbokade på Stora Hotellet i Jönköping till rabatterat pris.

 

Pris: Enkelrum: 673 kr, dubbelrum: 873 kr. Behov av hotellrum anges i anmälan, rummen betalas på plats. För att kunna utnyttja det rabatterade priset måste NJS ha din anmälan senast den 12 maj.

 

För resor till och från Jönköping och Allmänna mötet erbjuder SJ AB 50 procent rabatt på biljettpriset i 1 klass. Ange ”NJS” vid biljettbeställningen. OBS!! Av administrativa och tekniska skäl kan bokningen av SJ-resor med NJS-rabatt dessvärre inte ske tidigast fr om den 5 maj.

 

För medföljande som inte deltar i seminariet och Allmänna mötet erbjuder Jönköpings kommun många sevärdheter och museer inom en rad skiftande områden. Museerna är i flera fall unika och speglar bland annat traktens kulturella och industriella historia, till exempel Tändsticksmuseet, A6 Försvarshistoriska museum och John Bauers museum som är inrymt i länsmuseet. Jönköping har också sedan urminnes tider varit en naturlig knutpunkt för handelsmän på deras vandringar. I dag blomstrar handeln och Jönköping erbjuder möjligheter till shopping som få andra kommuner, allt från torghandeln i centrum till A6 jättelika köpcentrum. NJS tillhandahåller en tredagarsbiljett till kollektivtrafiken för dem som vill upptäcka Jönköping på egen hand.

 

Kontakter

Ytterligare upplysningar kring anmälan, programmet och övriga praktiska frågor besvaras av:

 

Ingemar Lundin tel: +46 8 762 30 28

e-post: ingemar.lundin@sj.se

 

Per Olof Lingwall tel: +46 243 44 55 12

e-post: perolof.lingwall@banverket.se

 

Mikael Prenler tel: +46 70 524 24 61

e-post: mprenler@telia.com

 

Program

 

Torsdag 15 juni

 

12.00       Samling och registrering, Stora Hotellet i Jönköping

13.10       Tågresa Jönköping – Nässjö (ankomst 13.41)

14.00       Tre verkstadsföretag under samma tak. Studiebesök i Nässjö hos Bombardier Transportation, Euromaint och Svensk tågteknik.

16.19       Tågresa till Jönköping (ankomst 17.03)

19.00       Välkomstkväll. Pubafton i NJS tecken och föredrag ”Bevarandeplan för järnvägen” av Robert Sjöö, chef för Sveriges järnvägsmuseum i Gävle.

 

Fredag 16 juni

 

Registrering och kaffe

 

09.00       SEMINARIUM: EU:s järnvägspaket i ett nordisk perspektiv”

 

Ur programmet:

EU:s andra järnvägspaket – vägval och konsekvenser

Anders Lundström, Acting Head of unit, European Railway Agency

 

Järnvägens internationella organisationer i ett omstrukturerat Europa

Kari Konsin, Kansainvälisten asioiden päällikkö, Ratahallintokeskus

 

Logistik över gränserna

Jan Sundling, vd,Green Cargo

 

Tåg över gränserna – En tillverkares perspektiv

Tomas Andersson, vd Bombardier Transportation Sweden AB

 

16.00       Allmänna mötet 2006

17.30       Busstransport till Stora Hotellet i Jönköping

19.30       Bankett med underhållning och dans i Spegelsalen, Stora Hotellet

 

Lördag 17 juni

 

09.00       Guidad visning av Tändsticksmuseet

10.45       Ankomst till Falköping kl. 11.35. Ordinarie tåg mot Göteborg avgår kl 11.49 och mot Stockholm kl. 12.10

13.10       Avresa med historiskt tåg från Jönköping till Nässjö och Alvesta. Ankomst till Nässjö kl. 14.00. Ordinarie tåg mot Stockholm avgår kl. 15.08. Ankomst till Alvesta kl. 14.30. Ordinarie tåg mot Malmö avgår kl. 15.28.

 

Under lördag förmiddag finns också möjlighet att delta i Jönköping kommuns brofestival.

 

Dagordning

vid Allmänna mötet 2006

 

  • Godkännande av dagordning
  • Val av två medlemmar som skall justera protokollet
  • Redogörelse från nordiska styrelsen och avdelningsstyrelserna för verksamheten sedan föregående Allmänna möte.
  • Revisionsberättelse för föreningens gemensamma verksamhet sedan föregående Allmänna möte.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i nordiska styrelsen, avseende den gemensamma verksamheten.
  • Anmälan om gjorda nationella val för den kommande fyraårsperioden.
  • Beslut om år och land för nästa Allmänna möte.
  • Ändring av de nordiska stadgarna (forslag finnes her)

 

Den nordiska styrelsens förslag till ändring av stadgarna framgår på sid 21–23 i NJT nr 2.

 

Anmälan

Fyll ind og skicka samtliga uppgifter med e-post till: perolof.lingwall@banverket.se

 

Jag/vi anmäler mig/oss till NJS Allmänna mötet 2006:

Pris för att delta i hela programmet är 900 kr

Pris för att delta i Allmänna mötet och banketten är 750 kr

 

Namn:

 

Antal personer:

 

Namn på medföljande:

 

Adress:

 

Postadress:

 

E-postadress:

 

Medlem i NJS avdelning:

 

Eventuell faktureringsadress:

 

Deltar i studiebesök:

ja

nej

 

Deltar i välkomstkväll:

ja

nej

 

Deltar i seminarium:

ja

nej

 

Deltar i Allmänna mötet och banketten:

ja

nej

 

Deltar i visningen av Tändsticksmuseet:

ja

nej

 

Deltar i resan med historiskt tåg:

ja

nej

 

Hotellrum är förhandsbokade på Stora Hotellet.

Hotellrummet betalas på plats.

För att utnyttja det rabatterade priset måste vi ha din anmälan senast den 12 maj.

Pris enkelrum: 673 kr inkl.moms

Pris dubbelrum: 873 kr inkl.moms

 

Ange ditt behov av hotellrum (kryss av):

Torsdag 15 juni:

Enkelrum

Dubbelrum

Fredag 16 juni:

Enkelrum

Dubbelrum

 

Eller skicka din anmälan till:

 

NJS Svenska avdelningen

Per Olof Lingwall

c/o Banverket

SE-781 85 Borlänge

Sverige

 

Välkomna!