NJS Historie

Tidligere historie

I 1986 utgav Bjørn Holøs boken ”Jernbanesamarbeid over grensene”. Denne boken omhandler NJS i perioden 1874-1984 og kan kjøpes i nettbutikken (Bøker) til Norsk Jernbanemuseum. Boken vil også kunne leses her om kort tid.

I 1999 kom NJT ut med et særnummer i anledning NJS sitt 125-årsjubileum. Utdrag fra dette nummeret kan du lese her:

        Presidentens innlegg

        NJSs historie gjennom 125 år – Av Bjørn Holøs og Asbjørn Øye

        Den Finske avdeling fyller 75 år – Ved Matti Haro

        Pionergerning

Verksamhetsberättelse:

Danmark:

Sommerudflugter i 25 år - 1974 - 1999

Virksomhetsberetning 1998-2001

Virksomhetsberetning 2002-2006

Virksomhetsberetning 2006-2010

Finland:

Virksomhetsberetning 1998-2001

Verksamhetsberättelse 2002-2005

Norge:

Virksomhetsberetning 1998-2001

Virksomhetsberetning 2002-2006

Virksomhetsberetning 2006-2010

Sverige:

Verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhetsberättelse 2006 – 2010

Verksamhetsberättelse 2002 – 2005

Verksamhetsberättelse 1998 – 2001