Nordisk kalendarium

Nordiske arrangementer

 • 1

  Danmark

  Læs mere om kommende arrangementer i Danmark her.


 • 1

  Finland

   

 • 1

  Norge


 • 1

  Sverige

  14 januari 2014 kl. 9.30
  Jernhusen – går det att leverera samhällsnytta på kommersiella villkor?
  NJS-seminarium i Malmö om vad som styr Jernhusen. Föredragshållare är Paul van Doninck, Jernhusen.
  Anmälan senast den 9 januari 2014 till Jens Möller