Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Seminar torsdag den 19. april - RAMS-procedurer på Femern forbindelsen

Grundlæggende for projektering af nye komplekse jernbaneanlæg er at bruge EN 50126 standarden og hermed fastlæggelse af RAMS krav. Hør om RAMS processen i forbindelse med bygningen af Femern forbindelsen. Arrangementet er stærkt teknisk orienteret.

Tid: 16.00-18.00
Sted: DTU Bygningstorvet, bygning 113, lokale 011 (indgang fra Bygningstorvet gennem bygning 115)
Indlægsholder: Per Stoltze, Atkins
Arrangør: JETRA arrangement
Tilmelding: Ingeniørforeningens hjemmeside www.ida.dk, arrangement 125381

Afholdte arrangementer

1
Læs mere om afholdte arrangement her