Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

Nordhavnvej

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Seminar: Nordhavnsvejprojektet

Anlæg af Nordhavnsvejen og dets konsekvenser for banetrafikken

Til sommer spærres banetrafikken mellem Svanemøllen og Hellerup i flere uger, først for S-banen, siden for Kystbanen, på grund af anlæg af underføring for Nordhavnsvejen.

På mødet vil de involverede parter i projektet fortælle nærmere om såvel vejprojektet som de afledte konsekvenser for banetrafikken.

Projektleder Anne Kongsfelt fra Københavns Kommune og Jesper Boilesen fra entreprenørfirmaet Pihl vil fortælle om baggrunden for vejprojektet og hvordan det udføres.

Projektleder Martin Lensbøll fra Banedanmark vil fortælle om hvilke krav der stilles fra Baneforvalteren til et så indgribende projekt for at få de arbejder, der giver sporspærringer udført på så kort tid som muligt. Og om hvordan det i samarbejde med bygherren er endt med en acceptabel løsning.

Og endelig vil Dan Bernholdt Rasmusen fra DSB S-tog fortælle om hvordan trafikken påvirkes under spærringen og hvad man gør for at sikre at kunderne kan komme frem trods den lange sporspærring. Herunder om hvordan man kan køre S-togstrafikken nord for Hellerup når forbindelsen til resten af nettet er afbrudt. Dan vil også kort komme ind på hvad spærringen betyder for Kystbanen.

Arrangementet afholdes torsdag den 7. juni kl. 16.00 - 18.00 hos Banedanmark, Amerika Plads 15, i mødelokale A og B i stueetagen. Da dørene til Banedanmark lukkes præcis kl. 16.00 bedes man møde seneste kl. 15.50.

Tilmelding senest mandag den 4. juni til Lars Lund: njs@larslund.com

Afholdte arrangementer

1
Læs mere om afholdte arrangement her