Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Udbud af togtrafik i Schleswig-Holstein og dansk ATC på tysk strækning

Arrangementet består af to dele. På del 1 vil der blive fortalt om erfaringer med udbud af togtrafik i delstaten. Indlægget vil samtidig komme ind på erfaringer generelt med udbud af togtrafik i Tyskland. Del 2 omfatter erfaringer i forbindelse med etableringen af dansk ATC i Tyskland.
 
Dette for på den ene side at sikre den grænseoverskridende trafik på strækningen Tønder-Neibüll og på den anden side at kunne leve op til tyske myndighedskrav om togkontrol på enkeltsporede strækninger. Foredragene holdes på engelsk eller dansk

Tid: 16.00 – 18.00
Sted: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V
Indlægsholdere: Repræsentanter fra udbudsmyndigheden i Nordtyskland hhv. en repræsentant for det private jernbaneselskab NEG
Bemærkning: JETRA arrangement
Tilmelding: Ingeniørforeningens hjemmeside www.ida.dk Arrangementsnummer 125091

Afholdte arrangementer

1
Læs mere om afholdte arrangement her