Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Seminar: Strategier på banen

Arrangementet består af 3 indlæg:

Landstrafikmodellen

Tid: 13.30-14.30

Indlægsholder: Professor Otto Anker Nielsen,

DTU Strategiske overvejelser mht. elektrificering af banenettet i Danmark

Tid: 14.30-15.30

Indlægsholder: Chefkonsulent Bettina Søreide,

Banedanmark Stadieplaner som effektiviseringsværktøj

Tid: 16.00-17.00

Indlægsholder: Afdelingsleder Steen Nørbæk Madsen, Rambøl

Tid: 13.30-17.30. Indlæggene forventes afsluttet klokken ca. 17.00. Efter seminaret vil der blive serveret sandwich og drikkevarer med mulighed for networking

Sted: Ingeniørhuset, Kongressalen, Kalvebod Brygge 31-33, København V
Indlægsholder: Repræsentanter fra udbudsmyndigheden i Nordtyskland hhv. en repræsentant for det private jernbaneselskab NEG

Bemærkninger: Fælles JETRA og NJS arrangement. Indlæggene er indlæg fra Banebrancens konference den 9. maj i udbygget form

Tilmelding: IDA mødetilmelding enten
* www.ida.dk eller
* mail: moede@ida.dk eller
* telefon: 33 18 48 18
Arrangementsnummer 994339 bedes oplyst

Afholdte arrangementer

1
Læs mere om afholdte arrangement her