Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Seminar: Milliardinvesteringer i jernbanen i Syd- og Sønderjylland


Tid: 14.00-ca18.00.
Sted: COWI, Havneparken 1, Vejle
Bemærkninger: JETRA arrangement, arrangement nummer 994359
Tilmelding: IDA´s mødetilmelding på hjemmesiden www.ida.dk eller på telefon 33 18 48 18

Folketinget har for ganske nyligt besluttet at sætte gang i to store projekter i det syd- og sønderjyske, nemlig 2. spor mellem Vamdrup og Vojens samt elektrificering af strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg.

Begge projekterne giver bygherren Banedanmark store udfordringer, da der skal opretholdes normal drift i så store dele af byggeperioderne som muligt. Ikke mindst ved lægningen af det ekstra spor mellem Vamdrup og Vojens vil problemerne med sporspærringen være meget komplicerede. For at begrænse brugernes frygt for problemer under byggeriet er der fundet ekstra midler til at mindske de trafikale konsekvenser.

I indlæggene vil der blive fortalt om projektet med speciel fokus på, hvordan man planlægger et sådant projekt med minimale trafikale konsekvenser uden at fordyre projektet voldsomt. Det omkring 30 år gamle projekt om elektrificering af fjernbanerne har fået ny aktualitet – ikke mindst på grund af problemerne med IC4-togene og den deraf følgende mangel på rullende materiel. Strækningen Lunderskov-Esbjerg bliver den første, der vil blive elektrificeret i denne nye runde.

Efter de to indlæg kører vi i bus ud til strækningerne og besigtiger udvalgte hot spots i projektet. Bus for besigtigelse af strækningerne afgår fra mødestedet og returnerer hertil.

Afholdte arrangementer

1
Læs mere om afholdte arrangement her