Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde Dansk afdeling

1

Ansøgning om medlemskab

Pris pr år: 180 DKK

Afholdte arrangementer:

13.10.2013 Fremtidens tog

2.10.2013 Godsseminar

Arkiv 2012

Arkiv 2011

Arkiv 2010

Arkiv 2009

Arkiv 2008

Arkiv 2007

Arkiv 2006

Arkiv 2005

Arkiv 2004

NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, er et netværk af enkeltpersoner og organisationer med professionel tilknytning til jernbanesektoren i norden. Formålet er at udvikle de faglige kompetencer og kundskaber og fremme et aktivt netværk indenfor de nordiske lande. NJS afholder "gå hjem møder" om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbanetidsskrift.

Oversigt over nye arrangementer som du finner i kalender:
(Klik på de overskrifter der er markeret med farve, og du vil se en omtale af indholdet i indlægget)

Tirsdag 26. november 2013
DSB´s nye køreplaner for 2014
Vores årlige møde om nyheder i DSBs køreplaner gældende fra 15. december 2013, K14 ved Per Elgaard. Endvidere vil Morten Salicath fortælle om næste års meget omfattende sporarbejder på fjern- og regionalbanerne og disses konsekvenser for trafikken, mens Morten Nyhave Nielsen vil fortælle om S-banens store sporarbejder.
Sted: DSB, Telegade 2, Høje Taastrup
Indlægsholdere: Per Elgaard, Morten Nyhave Nielsen og Morten Salicath, DSB
Tilmelding: Der er kun plads til 26 deltagere, så tilmelding efter "først til mølle" princippet. Og senest den 20. november til njs@larslund.com

Torsdag den 28. november kl. 16.00
JETRA: Ny EU-godskorridor fra Nord til Syd
Sted: Ingeniørhuset i København, København V.
EU har 9 internationale jernbanekorridorer, der i øjeblikket er under etablering, herunder Korridor B - Stockholm-Hamburg-München-Napoli via Sjælland og den faste Femern forbindelse.
Tilmelding: IDA, https://ida.dk/event/301651
Tilmeldingsfrist 21. november.

Onsdag den 11. december kl. 15.00
JETRA: Store jernbaneinfrastrukturinvesteringer i det jysk/fynske
Sted: IDA, Aarhus C.
JETRA sætter fokus på elektrificeringsprogrammet, timemodellens sydlige strækning fra Odense til Aarhus samt på de trafikale gevinster ved hastighedsopgraderinger.
Tilmelding: IDA, https://ida.dk/event/307309
Tilmeldingsfrist: 06. december.

Januar 2014
Årsmøde i NJS
NJS Dansk afdeling jf. vedtægterne.
Tid og sted: Følger

Forår 2014
Ny Storstrømsbro. Med udgangspunkt i at en helt ny bro med dobbeltsporet jernbane, vej og cykelsti er vedtaget i forbindelse med Finansloven.
Indlægsholder: Projektleder i Vejdirektoratet
Tid og sted: Følger

Læs mere om afholdte arrangement her