Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbeide Norsk avdeling

Søk medlemskap

Pris pr år: 360 NOK

Seminar: Nye tog - NSBs kompetansesenter - Simulator - Ny ruteplan

22. oktober 2012 på Sundland i Drammen:

Investeringer i jernbanen gir resultater - infrastrukturen blir gradvis bedre og kapasiteten utvides. Nå er de første nye togsettene levert etter planen og satt i trafikk, og første trinn i ny rutemodell settes i verk fra desember. Alt for å møte en stadig større etterspørsel etter kollektiv transport med jernbane.

NJS inviterer til en befaring av de nye togsettene, NSBs nye kompetansesenter og simulatoren for førertrening, før vi får en gjennomgang av ny ruteplan fra desember i år.

Program:

  • 1. Gjennomgang av Type 74/75 med teknisk informasjon fra prosjektleder Hans Arne Dingtorp
  • 2. Orientering om ny rutemodell som innføres fra desember 2012 v/plansjef Ulf Bakke
  • 3. Omvisning i NSB Kompetansesenter og simulator. Deltagere deles i 2 grupper

 

Tid: 22. oktober 2012 kl. 14-16
Sted: Drammen, NSB Kompetansesenter på Sundland
Påmelding: Innen 20. oktober 2012 på e-post til norge@njsforum.com
Deltagere: NJS-medlemmer og andre inviterte
Ingen deltageravgift

Program

 

Nye arrangementer

1

Jernbaneverket og SJ inviterer alle ERTMS-interesserte til åpent lokomotiv tirsdag 6. mars. Da kan du se på ERTMS-ombordutstyret som er installert på et lokomotiv. Lokomotivet blir å finne på spor 1 på Oslo S fra klokka 09.20 til 14.30 og samme dag på Skamarken i Drammen fra klokka 15.05.

NJS-medlemmer er hjerteliog velkomne.
1
Nye seminar: Norsk avdeling planlegger seminar om ERA-prosjekt om godstogavsporinger og nytte-/kostnadseffektive tiltak

Vi samarbeider med

  • Jernbaneforum