Velkommen til NJS Forum for Nordisk Jernbanesamarbeide Norsk avdeling

1

Søk medlemskap

Pris pr år: 360 NOK

I en sterkt fragmentert jernbanesektor er NJS formidler av informasjon om utviklingen innenfor jernbanesektoren i de nordiske land på tvers av grensene mellom de forskellige typer avvirksomheter. NJS er også et organ for etablering av uformelle nettverk.

Velkommen til NJS i Norge. Du kan kontakte en av oss i seksjonsstyrene for mer info, les mer.

UTSATT TIL ETTER SOMMERFERIEN

Oslo - Jernbanepakke IV

EU-kommisjonen la frem jernbanepakke IV den 30. januar 2013. Denne inneholder blant annet forslag om konkurranseutsetting av all persontogtrafikk både på og om sporet innen 2019, og strengere krav til organisering av sektoren med tanke på forholdet mellom operatør og infrastrukturforvalter.  Pakken omhandler også en såkalt teknisk pilar med blant annet forslag om enklere sertifiseringsordninger for materiell og en styrking av ERA (European Rail Agency).

Hva ligger bak dette forslaget fra Kommisjonen og hvilke konsekvenser kan forventes dersom pakken går igjennom i sin opprinnelige form?

Pakken skal nå gjennom EUs beslutningssystem – hvor lang tid dette vil ta, og hva som blir det endelige innholdet er vanskelig å forutsi på nåværende tidspunkt.

Program:

 1. Bakgrunn for og innhold i Jernbanepakke IV ved Olav Grimsbo, samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen (30 min)
 2. Mulige konsekvenser for Nordisk jernbane – Innlegg blant annet fra Statens Jernbanetilsyn
  1. Erik Syvertsen, Seniorrådgiver Statens Jernbanetilsyn
  2. Anders Svensson, Senior strategist Trafikverket Sverige
 3. Togoperatørers synspunkter – Innlegg fra trafikkoperatører
  1. Øyvind Brekke, Seniorrådgiver Flytoget
  2. Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm
  3. Kjetil Førsvoll, Konsernsjef Boreal Transport
 4. Avreguleringsprosessen og erfaringer fra svensk jernbane ved Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan/utredare av järnvägens organisation

 

Påmelding til norge@njsforum.com innen 6. juni 2013

Ønsker du et spesielt tema belyst gjennom et tverrfaglig seminar? Ta kontakt med oss så benytter vi NJS-nettverket til å gjennomføre. Send e-post til norge@njsforum.com.

 

Nye arrangementer

1

 

1

Vi samarbeider med

 • Jernbaneforum