ERTMS så in i Norden - 11. april 2013

1

Ansökan om medlemskap företag

Ansökan om medlemskap enskild

Pris pr år enskild medlem: 150 SEK

Nedan finner du presentationerna från seminariet ERTMS så in i Norden, den 11 april 2013 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Aktuella planer i de nordiska länderna
Danmark – Jens Holst Møller, Banedanmark
Finland – Aki Härkönen, Liikennevirasto (Trafikverket)
Norge – Kjell Holter, Jernbaneverket
Sverige – Anders Strandberg, Trafikverket

ERTMS i gränslandet: Så löser vi Öresundsförbindelsen
Nils Blom Salmonsen, Øresundsbro Konsortiet

ERTMS i Europa: The idea of ERTMS and current
initiatives from the EU Commission
Isabelle Vandoorne, DG Move

ERTMS i praktiken I: Experiences from Spain
Jorge Iglesias, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

ERTMS i praktiken II: Nordiska erfarenheter
Justus Stern, SJ AB
Lars-Åke Kjellsson, Green Cargo
Fredrik Laudon, Trafikverket

ERTMS i portmonnän: Ekonomi och finansiering
Per Olof Lingwall, Trafikverket
Ole Kjörrefjord, Hector Rail