Välkomna till NJS Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete Svenska avdelningen

1

Ansökan om medlemskap företag

Ansökan om medlemskap enskild

Pris pr år eskild medlem: 150 SEK

I en starkt fragmenterad järnvägssektor är NJS en tvärfacklig förmedlare av information om utvecklingen inom järnvägssektorn i de nordiska länderna. NJS är också ett organ för etablering av informella nätverk.

Den svenska avdelningen inom Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS, är en sammanslutning av personer med professionell anknytning till järnvägssektorn i Sverige. Motsvarande nationella avdelningar finns i Danmark, Finland och Norge. Till svenska avdelningen är också ett 35-tal företag och andra organisationer anslutna. NJS svenska avdelning, liksom övriga nationella avdelningar, anordnar seminarier, studiebesök och bidrar till annan kunskapsspridning som stärker medlemmarnas fackkunskaper. Som medlem i NJS svenska avdelning är du alltid välkommen att delta i seminarier och andra arrangemang som vi själva eller våra övriga nordiska avdelningar anordnar. Du får ofta rabatt på avgiften till de seminarier som vi själva genomför eller som sker i samarbete med andra arrangörer. Som medlem i NJS får du också Nordisk Järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet. NJT utkommer med fem nummer per år. Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete arbetar tvärfackligt över gränserna mellan de nordiska länderna samt mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn. Föreningen är partipolitiskt obunden. Låter det intressant? Vill du bli medlem? Klicka då på knappen "Medlemmar" i menyn upptill och välj den ansökningsblankett som passar bäst. Skicka den sedan till: NJS Svenska avdelningen, c/o Per Olof Lingwall, Trafikverket, 781 89 Borlänge. Eller kontakta oss på sverige@njsforum.com. Årsavgiften för år 2011 är 150 SEK för privatpersoner och 1500 SEK för kollektiva medlemmar (företag). Avgiften sätts in på plusgirokonto 515 36-1.

Kommande arrangemang

1

14 januari 2014 kl. 9.30
Jernhusen – går det att leverera samhällsnytta på kommersiella villkor?


NJS-seminarium i Malmö om vad som styr Jernhusen. Föredragshållare är Paul van Doninck, Jernhusen.

Anmälan senast den 9 januari 2014 till Jens Möller

1
Nästa arrangemang:
..
more

Anslutna medlemsföretag