Bane og byutvikling i Bergen
Seminar
10. juni 2008

 

Innlegg i seminaret:

Planer Bergen Lufthavn Flesland v. Dag Aksnes, Avinor

Eksempler på byutvikling v/ Bjart Nygaard, Rieber Eiendom

Fortetting langs bybanen v/Håkon Rasmussen, Bybanekontoret

Tiltak på Vossebanen  v/Lars Stendal, Jernbaneverket

Havnelokalisering v/Thorbjørn Aarethun, Hordaland Fylkeskommune

Fleslandsalternativet v/Reidar Lien

Bergen Havn, Dokken. En brukerundersøkelse v/Atle Kvamme, Maritimt Forum

Lokaltrafikk og godstrafikk i Bergen; en mulighetsstudie v/Tom Ingulstad , NSB