Gjøvikbanen – Ny satsing

22. mai 2006 Arne Vidar Hesjedal

 

Møtet ble arrangert 22.mai 2006 med presentasjon av renovert togsett. Togsettet har totalrenoverte kundefunksjoner og har nytt innvendig og utvendig design. Toget er et ”flerbrukstog” med lokaltog og regiontoginnredning. Kundene vil kunne velge stille- og komfortavdeling i tillegg til de vanlige avdelingene, og det er serveringsautomat og varmdrikkautomat. Det er godt tilrettelagt for handikappede med rullestolheis, plass i kupe og HC-toalett. Togene er bygget om i Århus av DSB Produktion.

 

 

Serviceområdet i flerbrukstoget                                                                   Nordby orienterer i toget

 

Togsettene har NSBs nye utvendige design.

 

Etter visningen orienterte Cecilie Taule Fjordbakk fra Samferdselsdepartementet om forberedelsene til og gjennomføringen av konkurransen om Gjøvikbanen. Margaret Nordby, direktør for NSB Anbud AS, orienterte om arbeidet med oppstartperioden og det nye tilbudet som settes i drift 11. juni. Det er utvilsomt gjort et solid arbeid med gjennomføringen av konkurransen og tilbudet som lanseres har 40% flere avganger, renoverte tog og en spleiselagssatsing langs strekningen for å ruste opp infrastrukturen.

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk orienterer                                    Margareth Nordby orienterer

 

NJS ønsker lykke til med åpningen der medlemmene inviteres til show på åpningsdagen.