NJS arrangerer miniseminar om godstrafikk:

 

Greier vi å doble godstrafikk på jernbane?

 

Jernbaneverkets framtidige godstrategi har en ambisiøs målsetting om å doble og tredoble gods på jernbane. Hva er forutsetningene for denne satsningen, hvordan skal strategien realiseres og bidrar Statsbudsjettet for 2009 til denne satsningen?

 

Program:

 

 

 

Tid:                             25. november 2008 kl. 15.00-16.00

Sted:                          Oslo, Jernbaneverkets hovedkontor, Auditoriet 3. etg

Påmelding:                Innen 24. november 2008 på e-post til norge@njsforum.com

Deltagere:                 NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:          Gratis

 

 

Eventuelle oppdateringer blir lagt ut på www.njsforum.com.

 

 

Velkommen!