NJS Seminar 6.12.2010

Kontrakts- og garantioppfølging

Innledninger:

  1. NSB v/Marina Eriksen, Garantiansvarlig NSB Teknikk

  2. Vognselskapet v/Ingvar Fleten - Garantikrav og oppfølging av disse - erfaringer fra MX3000 leveransen

  3. CargoNet v/Erlend Rehn - Garantioppfølging ved leasingavtaler. (CE 119 og CD 312).

  4. Norwegian v/Rudi Gjesbakk - Aircraft and parts under Warranty