Program for RAMS- seminar med link til foredragene

 

Sted: Oslo, Jernbaneverket, Stortorvet 7.

Tidspunkt: 18. april 2007

Antall deltagere: Inntil 120.

 

 

NJS seminar RAMS

Kravet om å benytte prosesstandard EN50126 (RAMS) ifm bygging og endring av infrastruktur og rullende materiell ble innført i sikkerhetsforskriften fra januar 2006. Den har nå vært i kraft i ett år og aktørene begynner å få en del erfaringer i forbindelse med implementeringen. På enkelte områder har standarden vært benyttet i lengre tid. Dette kan være et gunstig tidspunkt for utveksling av erfaringer, hvilke utfordringer som finnes og få frem hvordan RAMS- kan gi et positivt bidrag i prosjekter og for virksomheten totalt sett.

 

Tid

Foredrag

09.00-09.10

Innledning og velkommen

 

09.10-10.00

Hva er RAMS. Hvordan bruke RAMS-metodikk i vedlikeholdsplanlegging.

  • Definisjoner, krav, RAMS-mål og metoder.
  • RAMS ifm vedlikeholdsplanlegging rullende materiell

Jørn Vatn, NTNU

 

10.00-10.45

Hvordan har aktørene klart å etterleve kravet

  • SJTs erfaringer hittil, videre planer for normutvikling, veiledninger og lignende
  • Hva er viktig/mindre viktig (råd til bransjen)
  • Bruk av sakkyndige (assessor)

Gunhild Halvorsrud, SJT

 

10.45-11.00

Pause

 

Hvordan har aktørene implementert RAMS-kravene

 

11.00-11.30

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

-strategi, status, erfaringer

Terje Sivertsen, Infrastruktur, Teknikk, Premiss og Utvikling, Signal

 

11.30-12.00 

Flytoget AS

-strategi, status, erfaringer

Asle Martinsen¨, Flytoget AS

 

12.00-12.30

CargoNet

-strategi, status, erfaringer

Liv Bjørnå, Direktør Sikkerhet og Teknikk, CargoNet AS

 

12.30-13.15 

Lunch

 

 

13.15-14.00

RAMS i planprosessen

Rannveig Hiis-Hauge, DNV

14.00-14.15

Pause

14.15-15.00

Bruk av RAMS ifm anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

·         RAMS prosessen rullendemateriell, erfaring fra MX prosjektet og Bergen Bybane

·         RAMS prosessen underbygging, erfaring og eksempler fra prosjektene "dobbeltspor Sandnes til Stavanger" og "Ski Stasjon"

Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør, Scandpower AS

            Terje Nilsen, Sjefingeniør, Scandpower AS

15.00-15.30

Bruk av sakkyndig i RAMS-prosesser

Hva er sakkyndig, roller, forhold til oppdragsgiver og tilsyn

Øystein Skogstad, SINTEF IKT

15.30-15.45

Paneldebatt/spørsmål

 

 

15.45

Avslutning