NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

NJT:s redaktion

Annonsera i NJT

Huvudredaktör och ansvarig utgivare är Mikael Prenler (Sverige). Redaktionens övriga medlemmar är Tommy Frost (Danmark), Arja Aalto (Finland) och Njål Svingheim (Norge)

Nordisk järnbanetidskrift har ny webbadress: https://njs.one/njt

Advertise in NJT

With an advertisement in NJT you will reach leading decisionmakers in the intire Nordic railway industry.

Read moore ...

 

Contact Per Olof Lingwall, NJS Swedish section, for booking of your advertisement.

E-mail: per-olof.lingwall@trafikverket.se

Phone: +46 70 724 55 12

Med en annons i NJT når du ledande beslutsfattare inom hela den nordiska järnvägssektorn.

Läs mer ...

 

Kontakta Per Olof Lingwall, NJS svenska avdelning, för att boka din annons.

 

E-post: per-olof.lingwall@trafikverket.se

Telefon: 070-724 55 12

 
X

Password:

Wrong password.