NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

Hvert land har sitt nasjonale styre med leder, kasserer, sekretær og ledere i de enkelte seksjoner.

Nasjonale  styrer

Nordisk styre

Portal

NJT

Leder og sekretær i hvert lands styrer

utgjør den nordiske styrelse sammen med hovedsekretær og kasserer for Felleskassen

Hvert land har en web-redaktør som utgjør den nordiske webredaksjonen.

NJT har egen redaksjon med hovedredaktør og en representant for hvert land

 
X

Password:

Wrong password.